» Tin tức
Hoạt động học tập
Tranh vẽ đạt giải ''Vẽ tranh trên máy tính'' (cấp trường)

 

 HỌC SINH ĐẠT GIẢI VẼ TRANH TRÊN MÁY TÍNH - KHỐI 4  

  

STT

Họ và tên

Lớp

Xếp giải

1

Hồ Bảo Ngọc

4A6

Nhất

2

Lại Hoàng Khánh Linh

4A4

Nhì

3

Trần Bảo An

4A8

Nhì

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh

4A3

Nhì

5

Vũ Nguyễn Đan Lê

4A5

Nhì

6

Lê Châu Anh

4A1

Ba

7

Dương Lan Anh

4A1

Ba

8

Phạm Bảo Châu

4A3

Ba

9

Lý Lê Minh Châu

4A4

Ba

10

Vũ Thùy Dương

4A5

Ba

11

Nguyễn Thị Minh Ngọc

4A5

Ba

12

Khúc Đăng Minh

4A6

Ba

13

Trần Minh Tuệ

4A7

Ba

 

 

HỌC SINH ĐẠT GIẢI VẼ TRANH TRÊN MÁY TÍNH - KHỐI 5  

  

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Minh Ngọc

5A8

Nhất

2

Đặng Quỳnh Anh

5A4

Nhì

3

Nguyễn Đăng Khánh Linh

5A4

Nhì

4

Bùi Ngọc Ý Nhi

5A6

Nhì

5

Nguyễn Trần Quang Anh

5A7

Nhì

6

Trần Khánh An

5A4

Ba

7

Bùi Vũ Duy

5A1

Ba

8

Đinh Khánh An

5A3

Ba

9

Chu Bảo Linh

5A5

Ba

10

Lê Phú Sỹ

5A9

Ba

11

Lê Hải Nam

5A3

Ba

 

 

Tranh đạt giải nhất của Hồ Bảo Ngọc - 4A6 

 

Tranh đạt giải nhất của Nguyễn Minh Ngọc - 5A8 

 

  

   Tranh đạt giải nhì của Bùi Ngọc ý Nhi - 5A6

 

 Tranh đạt giải nhì của Nguyễn Đăng Khánh Linh - 5A4 

 

 Tranh đạt giải nhì của Đặng Quỳnh Anh - 5A4

 

 

  Tranh đạt giải nhì của Vũ Nguyễn Trần Quang Anh - 5A7

 

  Tranh đạt giải nhì của Vũ Nguyễn Đan Lê - 4A5

  

 

   Tranh đạt giải nhì của Trần Bảo An - 4A8

 

  Tranh đạt giải nhì của Lại Hoàng Khánh Linh - 4A4

  

   Tranh đạt giải nhì của Nguyễn Ngọc Quỳnh - 4A3

 

 

  Tranh đạt giải ba của Lê Phú Sỹ - 5A9

 

   Tranh đạt giải ba của Trần Khánh An - 5A4

 

 Tranh đạt giải ba của Bùi Vũ Duy - 5A1

 

 

   Tranh đạt giải ba của Chu Bảo Linh - 5A5

 

  Tranh đạt giải ba của Phạm Bảo Châu - 4A3

 

   Tranh đạt giải ba của Dương Lan Anh - 4A1

 

 

 

 Tranh đạt giải ba của Lê Châu Anh - 4A1

 

 Tranh đạt giải ba của Trần Minh Tuệ - 4A7

 

 Tranh đạt giải ba của Lý Lê Minh Châu - 4A4

 

 Tranh đạt giải ba của Khúc Đăng Minh - 4A6

 

 

 Tranh đạt giải ba của Đinh Khánh An - 5A3

 

 Tranh đạt giải ba của Vũ Thùy Dương - 4A5

 

 

  Tranh đạt giải ba của Nguyễn Thị Minh Ngọc - 4A5

 

 Tranh đạt giải ba của Lê Hải Nam - 5A3

 

Chú ý: Học sinh hoặc phụ huynh muốn có tranh gốc của các con học sinh trong cuộc thi vẽ tranh trên máy tính có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nhận tranh qua e-mail.

 

Đặng Thị Quỳnh

 

 

 
Các tin khác