» Giới thiệu
Đội ngũ giáo viên

     100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, là những nhà giáo có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy cấp tiểu học đã tốt nghiệp đại học và sau đại học, tâm huyết với nghề, được phụ huynh và học sinh tin yêu.

 

Tập thể giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn

 

Ban giám hiệu trường Tiểu học Lê Quý Đôn

 

 Tập thể giáo viên Tổ Tiếng Anh

 

 

 Tập thể giáo viên Tổ 1

  

  Tập thể giáo viên Tổ 2

 

 

Tập thể giáo viên Tổ 3

 

 

 Tập thể giáo viên Tổ 4

  

 Tập thể giáo viên Tổ 5

  

 Tập thể giáo viên Tổ Văn - Thể - Mỹ.