» Tin tức
Hoạt động học tập
Tìm hiểu về sự nguy hiểm của loài muỗi [khối 5]

 

Nhm giúp hc sinh tìm hiu các du hiu và tác hi ca bnh st rét, st xut huyết, bnh viêm não, nhim vi rút Zika, , hiu được tác nhân gây bnh và cách phòng các bnh truyn nhim do mui là trung gian truyn bnh, các thy cô giáo lp 5 đã thc hin dự án để tìm hiu v s nguy him ca loài mui trong tun qua.
 

Vẽ sơ đồ tư duy mô tả tổng quát về từng căn bệnh...
 
 

... để biết được những việc nên làm để phòng các bệnh truyền nhiễm liên quan đến một số loài muỗi.

 

... nêu được tác nhân gây bệnh và cách phòng các bệnh truyền nhiễm do muỗi là trung gian truyền bệnh.

 
 
Thi “ Tuyên truyền viên phòng, chống bệnh truyền nhiễm liên quan đến muỗi” ... 
 
 
 
... bằng các hình thức khác nhau  như đóng vai, sáng tác thơ, vè, ...

 
 
.... phỏng vấn,…
 
 
 
 
..... hay đóng kịch,…
 
 
 
Trình bày thu hoạch của mình.
 
Sau bài học là các hoạt động thực tế các con đã làm được ở nơi mình sinh sống: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác