» Tin tức
Hoạt động học tập
Môn Mĩ thuật với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn

Giáo viên Tiểu học Lê Quý Đôn không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh phát huy được năng lực, phẩm chất của mình. Với môn học Mĩ thuật, các thầy cô xây dựng quy trình mỹ thuật tương tác tích hợp giữa các nội dung đa dạng, phong phú, tạo cảm hứng cho học sinh sáng tạo như: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn tạo dáng và thường thức mỹ thuật. 

 

 

Thầy cô luôn tạo cảm hứng cho học sinh sáng tạo.

Với phương pháp này, giáo viên đưa các quy trình giáo dục mĩ thuật dựa trên các chủ đề đồng thời mang tính tích hợp vào bài giảng và nêu bật vai trò của ngôn ngữ mỹ thuật trong cuộc sống. Bên cạnh đó giúp học sinh phát triển các năng lực sáng tạo và giao tiếp bằng mỹ thuật, qua đó các con có cơ hội phát triển kỹ năng sống và các năng lực khác nhau như cảm thụ, nghiên cứu, trải nghiệm, hợp tác, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, tự đánh giá, cùng tạo lập và làm giau văn hóa của mình. 

 

Một tiết học nặn ngoài trời.

Những sáng tạo từ tạp chí và báo cũ.

 

Giúp học sinh phát triển các năng lực sáng tạo và giao tiếp bằng mỹ thuật.

 

Giờ học vẽ ngoài trời.

 

 

Làm đồ chơi từ những chiếc cốc giấy.

Chậu cây cảnh từ đất nặn.

Một cây dừa rất xinh xắn của bạn nhỏ lớp 2.

Còn bạn nhỏ này lại dự định làm một vườn cây từ đất nặn.

 

 

 

Vẽ tĩnh vật.

Môn học được các bạn học sinh lớp 4 và 5 yêu thích.

Nguyễn Dương

 

 
Các tin khác