» Tin tức
Gương mặt tiêu biểu
Tự hào với 3 giải Bạc và 2 giải Đồng giải Toán qua mạng cấp Quốc gia

         Trường tiểu học Lê Quý Đôn vui mừng nhận được kết quả cuộc thi Giải toán qua mạng cấp Quốc gia vừa qua. 5 học sinh của nhà trường, trải qua các vòng thi cấp Quận, cấp Thành phố đều đạt được nhiều giải cao, lọt vào vòng thi cấp Quốc gia các bạn ấy đã mang về 3 giải Bạc và 2 giải Đồng. Xin chúc mừng thành tích của các con!

  Học sinh Lê Hoàng Anh, lớp 4A7: Giải Bạc

  Học sinh Phan Ngọc Mai Chi, lớp 4A12Giải Bạc

  Học sinh Nguyễn Bùi Vi Anh, lớp 4A4Giải Bạc

  Học sinh Nguyễn Hải Phong, lớp 5A1Giải Đồng

  Học sinh Nguyễn Đức Minh, lớp 5A4Giải Đồng

 

 

 

Hoàng Anh, lớp 4A7 đạt giải Bạc trong kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia

 

 Phan Ngọc Mai Chi, lớp 4A12 đạt giải Bạc trong kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia

 

Nguyễn Bùi Vi Anh, lớp 4A4 đạt giải Bạc trong kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia

 

Nguyễn Hải Phong, lớp 5A1 đạt giải Đồng trong kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua mạng cấp quốc gia

 

 

 

Nguyễn Đức Minh, lớp 5A4 đạt giải Đồng trong kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua mạng cấp quốc gia.


 

 

 

 

 
Các tin khác