» Tin tức
Tin tức - Sự kiện
Học sinh trở lại trường từ ngày 06/04/2022

Căn cứ Công văn số 976/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội và Công văn số 847/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 04/04/2022 về việc học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ nguyện vọng của đại đa số Cha mẹ sau khi thực hiện khảo sát mong muốn cho con đi học trực tiếp, trường Tiểu học Lê Quý Đôn thông báo tới Quý vị phương án tổ chức đón học sinh trở lại trường như sau: 

 

Khối 1: 

 

Khối 2, 3, 4, 5:

 

 

 
 
Các tin khác