» Tin tức
Hoạt động học tập
Đợt 2 của Hội chợ đồ cũ bảo vệ môi trường và rèn luyện kĩ năng tài chính

 Hội chợ đồ cũ bảo vệ môi trường và rèn luyện kĩ năng tài chính tiếp tục thu hút các bạn học sinh. Các hội chợ diễn ra chủ yếu ở hai khối lớp 3 và 4. Các bạn học sinh lớp 3 vừa mới được học những bài toán về tiền tệ, các bạn học sinh lớp 4 cũng vừa được tham gia các lớp học kĩ năng tài chính. Đây là cơ hội tốt để các bạn học sinh vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

 

  

Một hình ảnh rất sôi động tại Hội chợ đồ cũ lớp 3A12.

 

      Các hoạt động mua bán, trao đổi đồ cũ tại hội chợ rất sôi động. Các bạn học sinh mang đến sách báo, đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân của các bạn học sinh ngày càng phong phú về chủng loại, màu sắc. Chương trình đáp ứng được mục tiêu: nâng cao ý thức cho học sinh về lối sống tiết kiệm, bảo vệ môi trường, góp phần phổ biến cách tái sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. 

 

- "Cuốn sách này của cậu có hay không?"

- "Hay lắm! lại còn rất mới nữa, cậu mua đi."

 

"Mượn ví của mẹ thì phải giữ cẩn thận chứ. Cậu lại để quên ở chỗ tớ đây này."

 

"Bánh gạo xếp ở đây để khuyến mại (nếu hàng của chúng ta ế) nhé!"

 

 

"Đồ của nhóm mình không được bán dưới mười nghìn nhé!"

 

"Còn chúng ta chỉ bán rẻ thôi, thêm khuyến mại, chắc chắn sẽ bán hết sạch."

 

"Các bạn xong rồi phải xếp đồ lại cho gọn đấy."

 

- "Mua đi, mua đi. năm nghìn thôi." - "Hai nghìn thôi nhé!"

- "Bốn nghìn, khuyến mại thêm 2 bánh gạo được không" - "Đồng ý."

 

- "Cậu đưa cho tớ mười nghìn, tớ trả lại cho cậu sáu nghìn nhé."

 

- "Đồ chơi cũ của tớ chỉ bị vỡ 1 ít thôi, còn dùng tốt mà"

 

- "Nhìn bộ sưu tập ô tô của tớ này."

 

Học sinh lớp 3A12 có vẻ rất "sành" trong việc mua bán, trao đổi.

 

"Tớ có hai hộp màu, bán bớt 1 hộp, còn 1 hộp để dùng cho năm sau."

 

"Tớ có rất nhiều tạp chí ô tô và đồ chơi cũ."

 

Tình bạn gắn kết sau các trò chơi tập thể như thế này.

 

Ban Biên tập

 

 

 
Các tin khác